Propozice 5.7.2019

 
 
 

P r o p o z i c e
RETRIEVER KLUB CZ ,ČMKU

Pořádá

 

KLUBOVOU VÝSTAVU RETRIEVERŮ

s udělením Víťěz Kelče 2019

v pátek 05. 07. 2019 u KD V Kelči

CAJC, CAC,CC, res CAC, Vítěz Kelče 2019, BOJ, BOV, BOS, BOB
Baby BIS, Puppy BIS, Junior BIS, Veteran BIS,čestná BIS,pracovní BIS a BIS,
titul CC (čekatelství na klubového šampiona)zadáváno v – mezitřída, otevřená, pracovní a vítězů

 

Pátek 05.07.2019

Hlavní rozhodčí :

GR*

Bodegård, Göran

 

     (Švédsko)

LR,CCR*

Johansson, Karl-Erik (Švédsko)

FCR,CBR,NSDTR*

Rosenberg, Hans (Švédsko)

Reserve *(při velkém počtu )

Palosaari, Juha (Finsko)

*Výstavní výbor si vyhrazuje právo přerozdělení plemen,dle počtu přihlášených psů a případnou změnu nebo doplnění rozhodčích

UZÁVĚRKY:

I. uzávěrka – 05.05.2019 

II. uzávěrka – 05.06.2019 

III. uzávěrka 23.6.2019    IV.uzávěrka(DO)29.6.2019

 

 

VÝSTAVNÍ POPLATKY:

 

I.uzávěrka

05.05.2019

Člen RKCZ*/euro

Nečlen RKCZ/*euro

První pes s katalogem

700/28

800 /32

Druhý pes

600/24

700/28

Štěnata,dorost

350/14

450/18

Veterán,čestná

250/10

350/14

Soutěže

250/10

350/14

 

II.uzávěrka 05.06.2019

Člen RKCZ*/euro

Nečlen RKCZ/*euro

První pes s katalogem

800/32

900/36

Druhý pes

700/28

800/32

Štěnata,dorost

450/18

550/22

Veterán,čestná

350/14

450/18

Soutěže

350/14

450/18

 

III.uzávěrka

23.06.2019

Člen RKCZ*/euro

Nečlen RKCZ/*euro

První pes s katalogem

900/36

1000/40

Druhý pes

800/32

900/36

Štěnata,dorost

550/22

650/26

Veterán,čestná

450/18

550/22

Soutěže

450/18

450/18

 

 

IV.uzávěrka

29.06.2019(pouzeDO)

Člen RKCZ*/euro

Nečlen RKCZ/*euro

První pes s katalogem

1000/40

1100/44

Druhý pes

900/36

1000/40

Štěnata,dorost

650/26

700/28

Veterán,čestná

550/22

600/24

Soutěže

500/20

550/22

 

*Vystavovatel, který je členem Retreiver klubu CZ, a hradí nižší poplatek, musí v doložit členské číslo,které uvede jako variabilní symbol, v opačném případě uvede jako variabilní symbol číslo mobilního telefonu.

 

Pes ze třídy štěňat, dorostu, čestné a veteránů nemůže být považován za prvního psa.
Sleva za druhého a dalšího psa může být uplatňována pouze v případě, že jméno majitele v průkazu původu je zcela totožné s prvním psem, v opačném případě bude považován za dalšího prvního psa. Každá další změna,přeřazení z třídy do třídy,doplnění bude zpoplatněno částkou 50 Kč.

Storno přihlášky je možné pouze do datumu konce II.uzávěrky (5.6.2019 )za 50% ceny přihlášky.
Výstavní poplatky, které budou zaplaceny po 29.6.2019 nebo budou uhrazeny na místě(pouze po předchozí dohodě) v den výstavy, budou zvýšeny o 200,-Kč za každého psa z ceny třetí uzávěrky.

Podmínkou přijetí přihlášky je současné uhrazení odpovídajícího poplatku- odpovídající uzávěrky a současně doložení platebního dokladu o úhradě v dané uzávěrce.Datumy uzávěrek jsou zároveň datumem ,kdy musí být částka uhrazena.

 

Na výstavě možnost přihlášení do 12 hod ve výstavní kanceláři do soutěží chovatel.skupina,pár,plemeník za cenu 600 kč/soutěž

Junior Handling z tech.důvodů na výstavě dohlásit nejde.

 

Vstupné na výstavu:  dobrovolné(kasička bude u veterinární přejímky a bude věnováno na konto útulku   www.voriskov.cz)

Parkování: ZDARMA

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášení on-line na https://www.dogoffice.cz/

 na Váš e-mail přijde obratem po zadání potvrzovací zpráva, jinak přihláška neproběhla)

Klasické přihlášky k vyplnění a zaslání poštou, si prosím stáhněte ZDE
Vyplněné přihlášky s kopiemi průkazu, certifikátu a kopií dokladu o zaplacení zašlete DOPORUČNĚ (jinak nelze zaručit přijetí přihlášky) na adresu:
Soňa Sehnalíková,756 43 Kelč 83

Přihlášky zaslané emailem nebudou přijaty!
Přihlášky zaslané poštou nebudou přijaty pokud budou zaslané později(datum razítka na obálce) 23.6. 2019 ,přihlášky které nebudou obsahovat kopii dokladu o zaplacení,kopii PP nebudou přijaty!!!

Výstavní poplatek je nutno uhradit bankovním převodem nebo složenkou typu A                                                                         

 FIO BANKA, a.s.  číslo účtu :  č.účtu: 2100621823/2010 Specif. symbol: 072019

IBAN  CZ5320100000002100621823  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX

variabilní symbol: členské číslo(*člen)/telefonní číslo(*nečlen) – je nutné aby variabilní symbol na přihlášce(v DO) a variabilní symbol použitý při platbě byl zadán stejně, aby byly platby spárovány.
Do zprávy pro příjemce: příjmení majitele psa

Pro rozlišení plateb při první a 2. a 3. uzávěrce rozhoduje datum poštovního razítka na obálce se zaslanou přihláškou stejně tak datum zadání přihlášky v systému.

Poplatek se vrací jen v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě, že se výstava nekoná z objektivních příčin (veterinární opatření, živelná pohroma apod.), budou poplatky využity k úhradě nákladů spojených s výstavou.
PO čtvrté UZÁVĚRCE A V DEN VÝSTAVY SE JIŽ NELZE PŘIHLÁSIT!!

Potvrzení přijetí na výstavu a vstupní listy budou zasílány pouze e-mailem cca 4-5 dní před výstavou. 

 

Propozice:

Ve všech třídách se stanoví pořadí prvních 4 psů nebo fen oceněných známkou výborná nebo velmi dobrá, resp. velmi nadějná nebo nadějná. Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy. Ostatní podmínky musí být splněny ke dni podání přihlášky. Pro zařazení psa do třídy pracovní je nutné přiložit k přihlášce pracovní certifikát a pro zařazení do třídy vítězů doklad o přiznaném titulu(championát,titul národní nebo klubový vítěz). Nebude-li přihláška doložena těmito doklady, je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené . Dále je nutné  k přihlášce  doložit oboustrannou fotokopii průkazu původu psa.

 

 

 

Klasifikace v jednotlivých třídách:

a) třída baby a dorostu

  • velmi nadějný
  • nadějný

b) třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, vítězů a veteránů

  • výborný
  • velmi dobrý
  • dobrý
  • dostatečný
  • diskvalifikován
  • neposouzen

 

Tituly :

 Udělované ocenění a tituly: CAJC, CAC, CC, resCAC, BOJ, BOV, BOS, BOB, Vítěz Kelče 2019

Udělení titulů není nárokové rozhoduje rozhodčí a mohou být uděleny v jednotlivých třídách nejlepším jedincům bez ohledu na počet předvedených psů.

CAJC

zadává se psům a fenám ve třídách mladých, oceněných známkou V 1

CAC, CC

zadává se psům a fenám v mezitřídě,otevřené, pracovní a vítězů, oceněných známkou V 1

res CAC

zadává se psům a fenám v mezitřídě, otevřené, pracovní a vítězů oceněných známkou V 2

BOJ

zadává nejlepšímu  mladému  psovi nebo fence (mezi CAJC pes a CAJC fena)/po BOB

BOV

zadává se psovi nebo feně pes každého plemene, kteří získali ve třídě veteránů V1/po BOB

BOB

nejlepší v plemeni (Nastupují CAJC pes a fena,KV pes,KV fena,V1 pes a fena veterán)

BOS

nastupuje pes nebo fena CAJC, nejlepší veterán pes nebo fena a nejlepší dospělý jedinec

opačného pohlaví, než je jedinec, který obdržel BOB

BOB baby

vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1

BOB puppy

vždy v plemeni  pes nebo fena, kteří byli ve třídě štěňat oceněni VN1

Vítěz Kelče 2019

o tento titul nastupují všichni psi a feny ze tříd dospělých, kteří obdrželi CAC

   

 

 

 

 

 

Závěrečné soutěže(pořadí):

        Dítě a pes

hodnotí se předvádění psa, kontakt dítěte se psem,bude pouze jedna věková kategorie 3-17 let

přihlašujte proto v DOGOFFICE do jedné kategorie 9-13 všechny přihlášky!!!!

Nejlepší chovatelská skupina

 

          

nejméně 3/maximálně 5 jedinců stejného plemene pocházející z jedné chovatelské stanice   a z různých spojení – minimálně od dvou různých otců nebo matek a byli na výstavě posouzeni. Psi nemusí být v majetku chovatele.

Nejlepší pár

  pes a fena jednoho plemene, kteří byli na výstavě posouzeni a jsou v majetku  

  jednoho majitele

BABY BIS

 nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB BABY

PUPPY BIS

nastupují štěňata všech plemen s titulem BOB PUPPY

VETERAN BIS a res BIS

nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOV

JUNIOR BIS a res BIS

nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi  BOJ

PRACOVNÍ BIS

nastupují všichni psi/feny s V1,CAC v třídě pracovní všechna plemena

ČESTNÁ BIS

nastupují psi/feny všech plemen, kteří obdrželi V1 v čestné všechna plemena

BIS,r.BIS

nastupují všichni kteří obdrželi BOB

 

Program:

08.00 – 09.00 přejímka psů

09.00 – 09.15 zahájení výstavy

09.15 –cca14.30 posuzování v kruzích

Po posuzování v kruzích závěrečné soutěže

cca 17.00  ukončení výstavy

 

Protest

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, zadání pořadí, titulů) není přípustný. Protest z formálních důvodů (porušení výstavního řádu či propozic) je přípustný. Protest musí být podán písemně současně se složením jistiny 1600,-Kč, k rukám vrchního rozhodčího. Protest musí být podán v průběhu výstavy, nejpozději však do ukončení posuzování v kruzích. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele výstavy. Protest podaný po skončení výstavy (po ukončení posuzování ve všech kruzích) se neprojednává.

Veterinární podmínky

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni očkovacím průkazem (dle § 6 4 veterinárního zákona) nebo pasem pro malá zvířata s platným očkováním. Psi z členských zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského Parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26.5.2003.

Výše uvedené podmínky a celkový zdravotní stav ověří veterinář při veterinární prohlídce.

 

 

Všeobecná ustanovení

Vystavovatelé jsou povinni dodržovat ustanovení Výstavního řádu FCI a ČMKU, těchto propozic a pokynů výstavního výboru, k čemuž se zavazují podáním přihlášky. Vystavovatel bere na vědomí, že je povinen udržovat pořádek v areálu výstaviště.

Na výstavě se posuzuje dle platného výstavního řádu ČMKU. Výstavy se mohou zúčastnit psi a feny, kteří jsou zapsáni v plemenných knihách členských zemí FCI a dosáhli v den výstavy stáří požadovaného pro zařazení do příslušné třídy.

Z výstavy se vylučují feny ve vyšším stupni březosti, kojící feny a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa. Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhání psů po výstavišti je v zájmu bezpečnosti zakázáno. Retriever klub CZ a výstavní výbor nepřijímají záruky za případné uhynutí, onemocnění nebo ztrátu psa a neručí za škody způsobené psem ani vystavovatelem během výstavy. Psi, kterým nelze prohlédnout v kruhu zuby, nebudou posouzeni a majiteli nebude vrácen výstavní poplatek. Rovněž psi agresivní budou z výstavy vyloučeni. Chybné zařazení vystavovaného jedince do kruhu nebo třídy musí vyřešit vystavovatel výhradně s výstavním výborem ve výstavní kanceláři do zahájení posuzování v kruhu. Přijetí přihlášky bude písemně potvrzeno. Výstavní výbor může odmítnout přijetí přihlášky bez udání důvodu a vrátit poplatek. Pokud vystavovatel na výstavu přihlašuje více psů, je nutno pro každého psa vyplnit samostatnou přihlášku. Vystavovatel souhlasí se zveřejněním své adresy v katalogu.

 

Doklady nezbytné(doporučené) pro účast na výstavě

- originál průkazu původu(doporučený)

- očkovací průkaz nebo pas pro malá zvířata s platným očkováním

- doklad o přijetí na výstavu-vstupní list

 

 

 

 

Třídy takto budou i posuzovány:

štěňat (baby)

4 – 6 měsíců

dorostu(puppy)

6 – 9 měsíců

 mladých

9 – 18 měsíců

mezitřída

15 – 24 měsíců

otevřená

od 15 měsíců

pracovní

od 15 měsíců + pracovní certifikát

vítězů

od d 15 měsíců + doložení titulu

veteránů

od 8 let

čestná

od 15 měsíců + doložení titulu

 

Inzerce v katalogu:

Cena inzerátu        - pro jednotlivce        1 strana A5 ČB…500,-Kč        ½ strany A5 ČB …250,- Kč

            -  pro firmy                 1 strana A5 ČB….1.000,-Kč    ½ strany A5 ČB …500,- Kč

 

Zpracované inzeráty je nutno podat nejpozději do dne III. uzávěrky na adresu uvedenou na první straně.

 

Další informace S.Sehnalíková 777 006509